Intellectual, neuropsychological, and behavioral functioning in children with tetralogy of Fallot

Marijke Miatton, Daniel De Wolf, Katrien Francois, Evert Thiery, Guy Vingerhoets

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

75 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)449-455
TijdschriftJournal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Volume133
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb 2007

Citeer dit