Intensive provision of pharmaceutical care by pharmacists improves clinical outcome in migraine patients

Martina Stepkova, Sofie Van Hecke, Koen Putman, J. De Neve, E. Verhoeven, Liesbeth Leemans, Stephane Steurbaut, Alfred Meurs, Hilde Deneyer, F. Nagels, Isabelle De Wulf, Sophie Sarre

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)715-715
Aantal pagina's1
TijdschriftInt J Clin Pharm
Volume33
Nummer van het tijdschrift33
StatusPublished - 23 mrt 2011
EvenementUnknown -
Duur: 23 mrt 2011 → …

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intensive provision of pharmaceutical care by pharmacists improves clinical outcome in migraine patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit