Inter-occipital communication through the anterior commissure in callosal agenesis: a necessary prerequisite for normal binocularity?

Tessa de Vin, Marcel Ten Tusscher

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)657-658
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Neurologica Belgica
Volume119
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusPublished - dec 2019

Citeer dit