Interactions and DNA transfer between Agrobacterium tumefaciens, the Ti-plasmid and the plant host

J. Schell, M. Van Montagu, M. de Beuckeleer, M. De Block, A. Depicker, M. De Wilde, G. Engler, C. Genetello, J. P. Hernalsteens, M. Holsters, J. Seurinck, B. Silva, F. Van Vliet, R. Villarroel

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

92 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)251-266
Aantal pagina's16
TijdschriftProceedings of the Royal Society of London - Biological Sciences
Volume204
Nummer van het tijdschrift1155
DOI's
StatusPublished - 1 jan 1979

Citeer dit