Internationale Zuständigkeitskonflikte im Internet

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageInternational jurisdictional conflicts in the Internet
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)453-458
Aantal pagina's5
TijdschriftComputer und Recht
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1996

Citeer dit