Internationale netwerking, duurzame ontwikkeling en evoluerende kaders. Het programma van de UNESCO-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed aan de Vrije Universiteit Brussel

Marc Jacobs, Lulu Tang, Lorrana Caliope Castelo Branco Mourão, Jiyun Zhang, Monalisa Maharjan

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageInternational networking, sustainable development and evolving frames. The program of the UNESCO chair on critical heritage studies and the safeguarding of intangible cultural heritage at the Vrije Universiteit Brussel
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-191
Aantal pagina's13
TijdschriftVolkskunde
Volume120
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 13 sep 2019

Citeer dit