Interplay between Cdh1 and JNK activity during the cell cycle

Gustavo Gutierrez Gonzalez, T. Tsuji, M. Chen, W. Jiang, Z. Ronai

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

44 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)686-695
Aantal pagina's10
TijdschriftNature Cell Biology
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2010

Citeer dit