Interpretation of recovery tests in fractured and karstified limestone in northwest Vietnam.

V.t. Tam, Florimond De Smedt, Okke Batelaan, A. Dassargues

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpretation of recovery tests in fractured and karstified limestone in northwest Vietnam.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences