Interpreting Past Human Diets Using Stable Isotope Mixing Models—Best Practices for Data Acquisition

Christina Cheung, Paul Szpak

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpreting Past Human Diets Using Stable Isotope Mixing Models—Best Practices for Data Acquisition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences