Intersecting inequalities in the life of young adults: a reflection on intersectional policies

Petra Meier, Dimitri Mortelmans, Laura Emery, Christine Defever

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)57-74
TijdschriftDiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies
Volume2
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2016

Citeer dit