Intimidation, reassurance, and invisibility Israeli security agents in the Old City of Jerusalem

Erella Grassiani, Lior Volinz

Onderzoeksoutput: Article

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)14-30
TijdschriftFocaal: The European Journal of Anthropology
Nummer van het tijdschrift75
DOI's
StatusPublished - jun 2016

Citeer dit