Intrathecal gadolinium-enhanced MR-cisternography for the detection of a petrous bone defect in a patient with spontaneous intraventricular pneumocephalus

Charlotte Harth, Ilse Peeters, Lieven Van Hoe, Gert Cypers, Sven Dekeyzer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intrathecal gadolinium-enhanced MR-cisternography for the detection of a petrous bone defect in a patient with spontaneous intraventricular pneumocephalus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences