Intravasculaire leiomyomatose: een moeilijke maar belangrijke diagnose.

Katrien Glorieus, Stefan Cosyns, M.f. Dehou, Philippe Simon

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-29
Aantal pagina's2
TijdschriftGunaïkeia (Nederlandse ed.)
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 mei 2020

Citeer dit