Introductie: Mediterrane Voedseleconomieën

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Vertaalde titel van de bijdrageIntroduction: Mediterranean Food Economies
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)iii
Aantal pagina's1
TijdschriftTMA. Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume56
StatusPublished - 2017

Citeer dit