Invariant Natural Killer T cells in the 5T33 multiple myeloma model

Haneen Nur, Karel Fostier, Sandrine Aspeslagh, Wim Renmans, Elisabeth Bertrand, Xavier Leleu, Karine Breckpot, Henri Schots, Marc De Waele, Els Van Valckenborgh, Elke De Bruyne, Thierry Facon, Dirk Elewaut, Karin Vanderkerken, Eline Menu

Onderzoeksoutput: Conference paper

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariant Natural Killer T cells in the 5T33 multiple myeloma model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology