Invariantie-kenmerken bij antecedente condities en attributionele dimensies : Waarnemen van oorzaken, verwachtingen en emoties. [Invariance features in antecedent conditions and attributional dimensions : Perceiving causes, expectations a nd emotions]

Onderzoeksoutput: ChapterResearchpeer review

Originele taal-2English
TitelFundamentele sociale psychologie
RedacteurenJ. Van Der Pligt, W. Van Der Kloot, A. Van Knippenberg, M. Poppe
UitgeverijTilburg University Press
Pagina's44-60
Aantal pagina's17
Volume5
StatusPublished - 1991

Bibliografische nota

In J. van der Pligt, W. van der Kloot, A. van Knippenberg, & M. Poppe (Eds.) Fundamentele sociale psychologie : Deel 5 (pp. 44-60). Tilburg : Tilburg Universi-ty Press
Series editor: J. van der Pligt, W. van der Kloot, A. van Knippenberg, M. Poppe

Citeer dit