Investment and Inequality in Africa: which financial channels are good for the poor?

Simplice Asongu

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)44-66
Aantal pagina's23
TijdschriftAfrican Finance Journal
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit