Invited commentary.

Moustapha Hamdi (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No abstract available

Comment on
One hundred fascia-sparing myocutaneous rectus abdominis flaps: An update. [J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011]
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)215-216
Aantal pagina's2
TijdschriftJ Plast Reconstr Aesthet Surg
Volume64
Nummer van het tijdschriftFebruary
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invited commentary.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit