Invloedrijke stemmen. Patiëntenverhalen uit het Johns Hopkins ziekenhuis rond 1900

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

Omstreeks 1900 bevonden vrouwelijke patiënten zich in een ongelijkwaardige onderhandelingspositie in Amerikaanse ziekenhuizen. Toch daagden zij de ideeën en praktijken van hun artsen op verschillende manieren uit. Aan de hand van patiëntenverhalen werpt Jolien Gijbels licht op de invloed van vrouwen op de gynaecologen in het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-9
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorica
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2 nov 2023

Citeer dit