Involvement of palliative care in euthanasia practice: Authors’ reply to Regnard and Proffitt

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-117
Aantal pagina's1
TijdschriftPalliative Medicine
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum29 okt 2018
DOI's
StatusPublished - jan 2019

Citeer dit