Is alliteration mnemonic without awareness-raising?

Frank Boers, Seth Lindstromberg, June Eyckmans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

XX
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)291-303
Aantal pagina's13
TijdschriftLanguage Awareness
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is alliteration mnemonic without awareness-raising?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit