Is het wenselijk dat sancties op vormverzuimen in het strafprocesrecht worden uitgesproken ? Een rechtsvergelikende studie tussen Nederland en België naar dekking van nietigheden en het behoud van onrechtmatig verkregen bewijs

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's265
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Leiden/Brussel, Universiteit Leiden, 2001, onuitgeg., 265p.

Citeer dit