Is international junior success a reliable predictor for international senior success in elite combat sports?

Pingwei Li, Johan Pion, Jikkemien Vertonghen, Veerle De Bosscher, Juanita Weisenssteiner

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

18 Citaten (Scopus)
260 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is international junior success a reliable predictor for international senior success in elite combat sports?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences