Is morbidity influenced by staging in the Fontan palliation? A single center review

Katrien Francois, M Tamim, T Bove, Katya De Groote, D De Wolf, D Matthys, B Suys, H Verhaaren, G Van Nooten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)350-355
TijdschriftPediatric Cardiology
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2005

Citeer dit