It’s Not Only About Lists. Explaining Preference Voting in Belgium.

Audrey Andre, Bram Wauters, Jean-Benoit Pilet

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

58 Citaten (Scopus)

Samenvatting

/
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)293-313
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of Elections, Public Opinion and Parties
Volume22
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'It’s Not Only About Lists. Explaining Preference Voting in Belgium.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit