IUAP 24: Optoelectronic Information Technology

Roel Baets, P. Demeester, P. Van Daele, Luc Martens, J. Van Campenhout, Herman Pauwels, André Van Calster, Patrick De Visschere, Irina Veretennicoff, Hugo Thienpont, Roger Vounckx, Alain Barel, André Vander Vorst, Daniëlle Van Hoenacker

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)42
Aantal pagina's1
TijdschriftElectronics/Communications HF
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1994

Bibliografische nota

Electronics/Communications HF, Vol. 3, Nr. 1, pp. 1-42.

Citeer dit