Jaarlijks verslag over de vooruitgang van het doctoraatsonderzoek 2005

Steven Van Damme

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

Samenvatting

Industriële elektrolytoplossingen zijn doorgaans matig tot sterk geconcentreerd. Dit heeft als gevolg dat de benadering van de fluxvergelijkingen met het model van de oneindig verdunde oplossing niet meer geldt en dat belangrijke industriële processen niet voldoende nauwkeurig worden gesimuleerd. De volledige fluxvergelijkingen moeten worden gebruikt, maar deze hebben als nadeel dat ze meer parameters (diffusie- en activiteitscoëfficiënten) bevatten die vaak niet gekend zijn. Het model van de gemiddelde bolbenadering laat toe om deze parameters te berekenen, uitgaande van de effectieve diameters van de ionen in de oplossing.

De doelstelling van dit project is om het model van de gemiddelde bolbenadering te koppelen aan een simulatieprogramma. Hiermee kunnen dan de variabele grootheden - o.a. de concentraties, de potentiaal en de stroomdichtheid - lokaal worden berekend. Deze nieuwe aanpak zal worden gevalideerd aan de hand van metingen in twee goed gekarakteriseerde elektrochemische systemen. Tevens zal een vergelijkende studie worden gemaakt tussen de nieuwe aanpak en de aanpak met het model van de oneindig verdunde oplossing om het toepassingsdomein van beide methodes duidelijk af te bakenen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
UitgaveVorderingsverslag
StatusPublished - 29 apr 2005

Citeer dit