Jan le Fer en de Verzameling van Schotschriften op de Zeeuwsche Onenigheden van 1702-1711, bewaard in het Zeeuws Documentatiecentrum te Middelburg

Rudolf De Smet, Litterarum Historia (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)179-201
Aantal pagina's23
TijdschriftMiscellanea Neerlandica, Huldeboek Dr. Raphael De Smedt
Volume4
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Miscellanea Neerlandica, Huldeboek Dr. Raphael De Smedt, vol. 4 Litterarum Historia, Leuven 2001, pp. 179-201.
Series editor: Litterarum Historia

Citeer dit