Arresten C-621/16 P Commissie/Italië en C-377/16 Spanje/Europees Parlement

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

This annotation discusses two judgments of the ECJ relating to language conditions when hiring EU-staff
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1198
Aantal pagina's1
TijdschriftRechtskundig Weekblad
StatusPublished - 26 mrt 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Arresten C-621/16 P Commissie/Italië en C-377/16 Spanje/Europees Parlement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit