Job Weststrate: In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)122-123
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit