John Smeaton and the vis viva controversy: Measuring waterwheel efficiency and the influence of industry on practical mechanics in Britain 1759–1808

Onderzoeksoutput: Article

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'John Smeaton and the vis viva controversy: Measuring waterwheel efficiency and the influence of industry on practical mechanics in Britain 1759–1808'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities