Joint kinematics alone can distinguish hip or knee osteoarthritis patients from asymptomatic controls with high accuracy

Jill Emmerzaal, Sam Van Rossom, Rob van der Straaten, Arne De Brabandere, Kristoff Corten, Liesbet De Baets, Jesse Davis, Ilse Jonkers, Annick Timmermans, Benedicte Vanwanseele

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Joint kinematics alone can distinguish hip or knee osteoarthritis patients from asymptomatic controls with high accuracy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences