Josef Frank and the history of architecture: Gothic and the Renaissance, Leon Battista Alberti and Albrecht Dürer in architectural discourse on Neues Bauen at the beginning of the 1930s

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Josef Frank and the history of architecture: Gothic and the Renaissance, Leon Battista Alberti and Albrecht Dürer in architectural discourse on Neues Bauen at the beginning of the 1930s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities