Arrest C-543/17 Commissie/België, Financiële sancties voor lidstaten die een EU-richtlijn onvolledig uitvoeren: het Europees Hof van Justitie interpreteert voor het eerst artikel 260 lid 3 VWEU

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

The article discusses the issue of financial sanctions for Member States failing to fully implement EU directives: the EU Court interprets for the first time article 260 (3) TFEU
Vertaalde titel van de bijdrageJudgment C-543/17 Commission/Belgium, Financial sanctions for Member States failing to fully implement EU directives: the EU Court interprets for the first time article 260 (3) TFEU
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-50
Aantal pagina's5
TijdschriftSociaal-Economische Wetgeving
StatusPublished - 1 jan 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arrest C-543/17 Commissie/België, Financiële sancties voor lidstaten die een EU-richtlijn onvolledig uitvoeren: het Europees Hof van Justitie interpreteert voor het eerst artikel 260 lid 3 VWEU'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit