Juli 1940. Een beknopt bilan van de situatie in België door koning Leopold III.

Christiaan Koninckx, Dynasty Museum (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

In een lange brief aan een anoniem gebleven persoon maakt Leopold III een beknopt verslag van de veldtocht, de kapitulatie, zijn gevangenschap. Hij geeft zijn visie weer op het politieke gebeuren en over de situatie in het land tijdens de zomer 1940.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-28
Aantal pagina's9
TijdschriftMuseum Dynasticum
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Bibliografische nota

Dynasty Museum

Citeer dit