Jurisprudentie: Inzake: steunregeling voor de bouw van kleine waterkrachtcentrales, alpen- en schuilhutten die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, goedkeuring door de Commissie, beëindiging.

Ali Al Khatib, Ramses Walon, Georges Dictus, Wout De Cock

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)114-125
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Staatssteun
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 31 dec 2022

Citeer dit