Kierkegaard Chronicle 2000-2004

Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Johan Taels

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

This chronicle gives a broad overview and review of all literature that has appeared on Kierkegaard between 2000 and 2004.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)767-814
Aantal pagina's48
TijdschriftTijdschrift voor Filosofie
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1 dec 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kierkegaard Chronicle 2000-2004'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit