Kierkegaard Literature 2005-2013. A Descriptive Bibliography Part 1

Karl Verstrynge, Johan Taels, Paul Cruysberghs

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)373-408
Aantal pagina's35
TijdschriftTijdschrift voor Filosofie
Volume77
StatusPublished - 2015

Citeer dit