Kierkegaard Literature From 2005-2013. A Descriptive Bibliography Part 2

Karl Verstrynge, Paul Cruysberghs, Johan Taels

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Kierkegaard Literature from 2005-2013, part two
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)393-425
Aantal pagina's42
TijdschriftTijdschrift voor Filosofie
Volume78
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1 sep 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kierkegaard Literature From 2005-2013. A Descriptive Bibliography Part 2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit