Kiezen is verliezen? Een experimentele studie naar de spanning tussen tekstoordeel en stigmatisering in communicatie over middelenafhankelijkheid

Jonas Himpens, Christophe Declercq, Jonathan Deleener, Laura Rosseel, Eline Zenner

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)167-195
Aantal pagina's29
TijdschriftVerslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2022

Keywords

  • stigmatiserend taalgebruik
  • tekstoordeel
  • preventiebeleid
  • people-first language
  • social labeling
  • taalbeheersing
  • Nederlands

Citeer dit