Kinetic performance limits of constant pressure versus constant flow rate gradient elution separations. Part II: Experimental

Matthias Verstraeten, Ken Broeckhoven, K Choikhet, M. Dittmann, K. Witt, Gert Desmet, Elsevier Science (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1170-1184
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Chromatography A
Volume1218
StatusPublished - 25 feb 2011

Bibliografische nota

Elsevier Science

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic performance limits of constant pressure versus constant flow rate gradient elution separations. Part II: Experimental'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit