Kinetics of solid-liquid interactions on 3D nanostructures

Nandi Vrancken

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

Niet beschikbaar
Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • Terryn, Herman, Promotor
Datum van toekenning17 jan 2020
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetics of solid-liquid interactions on 3D nanostructures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit