Kinship and non-kinship foster care: Differences in contact with biological parents and foster child mental health problems.

Femke Vanschoonlandt, Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Skrallan De Maeyer, Caroline Andries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

54 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1533-1539
Aantal pagina's7
TijdschriftChildren and Youth Services Review
Volume34
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinship and non-kinship foster care: Differences in contact with biological parents and foster child mental health problems.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit