Klachten van geplaatste jongeren: Wie luistert en lost op?

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

170 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op drie november 2014 vond er op de Vrije Universiteit Brussel een studiedag plaats over de impact van plaatsing. Deze studiedag was mede georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en had de bedoeling om een aantal resultaten van recent onderzoek van de onderzoeksgroep Crime & Society (Youth Justice) voor te stellen. Tijdens deze studiedag vonden er ook een debatten plaats met actoren uit de jeugdbescherming en andere ervaringsdeskundigen. Dit om na te gaan hoe de onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep zich verhouden tot de dagelijkse plaatsingspraktijk en op welke manier zij een meerwaarde zouden kunnen bieden voor het beleid hieromtrent. Eén van de thema's van de debatten was het klachtrecht in de instelling. In deze bijdrage zullen de voornaamste zaken die naar voor kwamen tijdens dit debat besproken worden. Om het debat wat op gang te brengen, werd het thema over het klachtrecht ingeleid door Esther de Graaf.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
Specialist publicatieSociaal.net
StatusPublished - 8 apr 2015

Keywords

  • Gebruiker
  • Jong
  • Organisatie van zorg

Citeer dit