Klachten voorkomen door klachten te behandelen: naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechtelijke orde

Gudrun Vande Walle, Antoinette Verhage, Els Enhus, Paul Ponsaers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Naar een model voor klachtenmanagemt binnen de rechterlijke orde
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-42
Aantal pagina's20
TijdschriftPanopticon
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2006

Bibliografische nota

G. Vande Walle, A. Verhage, E. Enhus, P. Ponsaers

Citeer dit