Samenvatting

Er zijn verschillende penologische onderzoeken die al sinds geruime tijd aandacht besteden aan gevangenen, hun perspectieven op het gevangenisleven en de effecten en pijnpunten van opsluiting. De meeste van deze studies over gevangenissen gaan over volwassenen. Veel minder is er geweten over de ervaringen van jongeren en hoe deze omgaan met detentie. Daarom blijft het volgende een belangrijke vraag: hoe ervaren, onderwerpen en verzetten geplaatste jongeren zich tegen detentie regimes? Er bestaan verschillende Belgische onderzoeken naar de ervaringen van jongeren in detentie. Echter geen van deze studies heeft zich gefocust op de strategieën van onderwerping en weerstand. Het begrijpen van weerstand geeft ons daarom een zeker zicht op de institutionele praktijken vanuit het perspectief van de gevangenen. Mensenrechten en kinderrechten moeten worden verstaan als een belangrijke speler van hedendaagse detentiepraktijken. Het doel van dit onderzoek is om te focussen op het klachtrecht in België en Nederland. Het klachtrecht kan een belangrijk instrument zijn om na te gaan hoe jongeren detentie beleven en hoe ze ermee omgaan. In België is er geen formeel kader dat het klachtrecht voor jongeren in detentie regelt, er is tevens geen formeel klachtrecht. In Nederland daarentegen regelt de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen de rechtspositie van kinderen in detentie alsook hebben ze een klachtenprocedure door een onafhankelijk controleorgaan. Het is echter onduidelijk hoe deze implementaties van kinderrechten werken - een rol spelen in de manier hoe jongeren dagdagelijkse detentie ervaren? In België wil recent men met de conceptnota voor nieuwe regelgeving over extern toezicht en externe klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening?aan kinderen en jongeren en hun gezinnen ook overgaan naar een meer formeel kader. Concreet zijn er dus een aantal belangrijke dimensies: formeel versus informeel klachtrecht (wat samenhangt met de conceptnota die pleit voor een formeel klachtrecht), welke ervaringen zijn er vandaag in de praktijk met klachten en welke mogelijke implicaties heeft dit dan voor het debat over klachtrecht?
Originele taal-2Dutch
TitelStudiedag Impact van plaatsing, Vrije Universiteit Brussel, 3 November 2014
StatusPublished - 3 nov 2014
EvenementImpact van plaatsing - U-Residence Vrije Universiteit Brussel , Brussels, Belgium
Duur: 3 nov 20143 nov 2014

!!Performance

!!PerformanceImpact van plaatsing
Land/RegioBelgium
StadBrussels
Periode3/11/143/11/14

Keywords

  • Klachtrecht
  • Jongeren in detentie

Citeer dit