Kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Schaalvoor- en nadelen van de politiezones.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

advantages and disadvantages of schales in police zones
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)45-54
Aantal pagina's10
TijdschriftDe Gemeente
Volume524
Nummer van het tijdschrift524
StatusPublished - 1 jan 2000

Citeer dit