Kleuters in volle ontwikkeling - Fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne & Isaacs, 1995; Opper e.a., 2005). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema 'bewegen' een belangrijke plaats inneemt in de opvoeding van peuter tot volwassene. In het hier beschreven onderzoek wordt nagegaan of de ontwikkeling van de motorische vaardigheden van de vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters overeenkomt met de theoretische verwachtingen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's8-14
Aantal pagina's7
Volume97
Nee8
Specialist publicatieLichamelijke Opvoeding
StatusPublished - 3 jul 2009

Keywords

  • jonge kinderen
  • beweging

Citeer dit