Kroniek: Onderzoek naar de Belgische jeugdrechtbankpraktijk

Jenneke Christiaens, Kevin Goris

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Dit jaar bestaat de Belgische kinder- en jeugdbescherming honderd jaar. Dit in 1912 ingevoerde aparte jeugdrechtsysteem is tot vandaag een constant voorwerp van discussie in (jeugd)criminologische kringen. Te weinig echter gaat hierin de aandacht naar hoe het beschermingsmodel vorm krijgt in de praktijk. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan willen wij een eerste aanzet geven om deze leemte in het debat op te vullen. Centraal in deze bijdrage staat de praktijk van de Belgische jeugdrechtbanken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)262-271
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep 2012

Keywords

  • Jeugdbescherming
  • 100 jaar jeugdbescherming
  • Jeugdrechtbankpraktijken
  • Jeugdrechter

Citeer dit