Kwaliteit kijken over de grens

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1 feb 2000

Bibliografische nota

in: Vorming, vaktijdschrift voor Volwasseneneducatie en sociaal-cultureel werk, themanummer kwaliteitszorg, pp. 143-148

Citeer dit